Heraldic Ornamental Border

The Earth

Heraldic Ornamental Border
The Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam
Heraldic Ornamental Border  
The Coat of Arms of
the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam

Modern Rendition Drawn by Hau Tuoc Imperial Hoa'ng Thi'ch
Nguyen Phuc Thanh Hien/George Marquis de Helon, GCDA:
Australia; © 2007

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oThe Mystical Land of the Eternal Dragon,
the Ancient Kingdom of Annam and the Empire of Vietnam

12th March 2012
The authors of this webpage
most cordially congratulate
Their Imperial Highnesses,
Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh and
Cong Nuong Princess Phan Lien
on Their Awards of
The Grand Crosses of Justice of RCST and
Their Appointments as Senators of RCNThe Imperial Nguyen Family of Vietnam has the honor and privilege
to wish all Vietnamese inside and outside of our Deeply Beloved Fatherland

A VERY MERRY CHRISTMAS
AND
A MOST HAPPY NEW YEAR
OF THE HOLY AND MYTHICAL DRAGON     These sentiments of joy and prosperous expectations are equally extended to all of Our international friends and supporters, who fight alongside us to reclaim the Ancient Land of the Dragon for its rightful as well as respected place among the humanistically enlightened Assembly of Nations.

     Hence, these most sincere season's greetings are also addressed to all the leaders of free and democratically governed nations and their citizens around the world.

     It is Our fervent prayer and undying wish that the Courageous People of Vietnam, who have evolved from The Magic and Eternal Land of the Dragon of Annam, shall soon be able to re-embrace their God-given individual and human rights, free exercise of religious choice and economic wellbeing via Our unending struggle for independence from the oppressive dictatorship of the despotic regime in Hanoi as well as from the exploitive domination of the strangulating powers currently in the hands of the Red Chinese in Beijing.

     Despite all foreseen and unforeseen physical obstacles, human disappointments and health impediments, We shall emerge triumphantly from Our battle against the atheist and inhumane governments that are the brutal enemies of all that is good, just and decent. The Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam challenges all Vietnamese in the Diaspora the world over to stay on Our side as we shall restore individual freedom, national integrity and cultural/religious happiness to our Greatly Beloved Fatherland of Vietnam.

     On the solemn occasion of the Christian Holidays and the upcoming Happy New Year of the Dragon, symbolizing power, wealth and prosperity, We should like to extent Our most heartfelt hope that all your expectations and desires be fulfilled. May you find solace and love among those people who mean the most to you and from whom you may expect to receive forgiveness and good will for the next year to come.

     May God's Blessings be with all of you always,

H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam,
H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien and the Entire
Official and Extended Imperial Nguyen Family of Vietnam

MÙA XUÂN DÂN TỘC
NIÊN LỊCH NĂM RỒNG (THE YEAR OF THE DRAGON - NHÂM THÌN 2012)
CON CHÁU RỒNG TIÊN LẠC HỒNG VÙNG LÊN
HUỶ DIỆT BẠO QUYỀN CỘNG NÔ
CỨU NGUY TỔ QUỐC DÂN TỘC
KHỎI NẠN NGOẠI XÂM BẮC NÔ HÁN HOÁ

Trong không khí thiêng liêng của Đêm giao thừa Tân Niên Mùa Xuân Dân Tộc Niên Lịch Năm Rồng trong Lịch Sử Ngàn Đời Dân Tộc, Con Cháu Rồng Tiên Lạc Hồng vùng lên muôn người như một đạp đổ huỷ diệt Bạo Quyền Cộng Nô, cứu nguy Tổ Quốc khỏi nạn ngoại xâm Bắc Nô Hán hoá đang từng bước cấu kết với Bè Lũ Thái Thú Nô Dịch Cộng Đảng tận diệt sinh lực khí thiêng Sông Núi, Niềm An Vui Hạnh Lạc toàn Dân. 

Chúng Tôi con cháu Rồng Tiên Nước Việt Hoàng Tộc Việt Nam nhân dịp Đầu Xuân Dân Tộc kính chúc Toàn thể Đồng Bào Quốc Nội trên khắp mọi nẻo đường Đất Nước cũng như khắp cùng Thế Giới vững mạnh lòng tin, hun đúc chí cả quyết tâm xây dựng lại Cơ Đồ Tổ Quốc Việt Nam, Bình An Thịnh Vượng.

Qua bao lần Đại Hội Đảng và phát huy nội lực cường quyền, Cộng Sản Việt Nam vẫn trơ tráo đi vào vết xe nô lệ bán nước, hèn với giặc, ác với Dân. Trong Lịch Sử Chính Trị Cầm Quyền Thế Giới, chưa có một Chính Quyền Dân Tộc nào lại đóng vai trò lãnh đạo và hành xử đối vói Dân Tộc và Con Dân như một bọn côn đồ thảo khấu tán tận lương tâm như Bọn Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam.  Chúng trở thành Ngoại Nhân Cướp Nước hơn bọn Hán hoá, Tây nô đàn áp, hành hạ con dân cùng giòng máu Tổ Tiên, ác độc và tàn bạo hơn ngoại nhân dã thú.

Đứng trước sự tàn phá Đất Nước của Chủ Nghĩa Vong Nô Cộng Sản và  Hệ Thống Lãnh Đạo Cầm Quyền Nô Lệ tủi nhục Bán Nước của Bè Lũ Đầu Sỏ Cộng Sản Việt Nam, Chúng Ta Con Dân chân chính của Tổ Quốc Việt Nam thổn thức đau buồn khi nghĩ lại những giờ phút Huy Hoàng Lịch Sử của những Triều Đại Quang Vinh Đinh Lê Lý Trần bảo vệ và dựng xây Đất Nước, chu toàn trách nhiệm Lịch Sử và Nền Quang Vinh Phúc Lạc của toàn Dân.

Nhà Nguyễn Việt Nam khởi đầu với Hệ Thống Vương Quyền  Lập Quốc Chúa Nguyễn đã ra công khai phá Miền Nam sơn lam chướng khí, đất đai khô cằn với thú dữ, sông hồ ngăn cách.  Chúa Nguyễn Hoàng  tiên phong lập nghiệp khai phá Miền Nam gian truân và khổ ải, nhưỡng bước kế tiếp cho các Chúa kế tục Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Tần ... dựng xây Miền Nam trù phú an dân. Sài Gòn, Thủ Đô hoa gấm Miền Nam được thành lập, Chợ Lớn với Hệ Thống sông ngòi Hải Cảng thành lập. Phú Quốc Hà Tiên ổn định lâu dài với sự cống hiến đất đai tài sản cho Chúa Nguyễn của một vị Quan lại nhà Thanh lưu vong lập nghiệp tận Miền Nam.                           

Đến thời kỳ phân tranh Đất nước, Vua Gia Long Nguyễn Ánh Nhà Nguyễn thống nhất Tổ Quốc Giang Sơn từ Bắc chí Nam, đặt tên Nước là Việt Nam năm 1802, mở đầu cho một Thời Kỳ Độc Lập Phồn Thịnh.       

Rồi đến thời kỳ Đô Hộ Pháp,  3 Vị Vua Cách Mạng Nhà Nguyễn Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bỏ Cung Vàng Điện Ngọc đứng lên làm Cách Mạng đánh đuổi Quân Pháp ra khỏi Đất Nước.

Vua Hàm Nghi, Thành Thái, dưới Lá Cờ Vàng Sọc Đỏ của Tổ Quốc Việt Nam tiếp nối Lá Cờ Vàng của Tổ Quốc Thiên Mệnh Hai Bà Trưng trong sự nghiệp chống quân Tàu Bắc thuôc, chiêu dụ toàn Dân đứng lên chống Pháp. 

Trải qua Lịch Sử đấu tranh giành Độc Lập và dựng xây Tổ Quốc Việt Nam, Tiên Đế và Cha Ông ta đã đổ bao công sức va xương máu mới có Giang Sơn gấm vóc huy hoàng như ngày hôm nay.  

Bọn Cộng Nô đã bán Đất Nước và phản bội Tổ Quốc nhất định phải đền tội trước Lịch Sử, Tiên Đế và Tổ Quốc        

Cấp Lãnh Đạo Tối Cao Chính Quyền của chúng như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản, Chủ Tịch Nhà Nước XHCN... lại đạo đức giả xảo trá lên tiếng tuyên bố hùng hồn Chủ Quyền Dân Tộc, sự xâm lăng của Trung Quốc và quyết tâm bảo vệ Lãnh Thổ, Sơn Hà Hải Đảo nhưng lại đốn mạt khiếp vía lo sợ đầu hàng giặc, dâng đất dâng biển, biên giới tài nguyên cho giặc âm thầm và dối gạt toàn dân, trao đổi lấy hàng trăm triệu bạc Đô La và vàng bạc châu báu cho gia tài kếch xù và Biệt Thự lộng lẫy bao la nằm rãi rác khắp nước và quốc ngoai.   Chúng lại chia nhau quyền hành và tài sản khống chế toàn bộ nền Kinh Tế Kỹ Nghệ Tài Chánh Quốc Gia.

Chúng lại hèn hạ phó mặt cho Ngư Dân sống chết mặc bây ở Ngư Trường Trường   Sa, Hoàng Sa và Hải Phân Việt Nam, bỏ mặc cho Quân Tàu thảo khấu hành hạ, bỏ tù, giết hại, đoi tiền chuôc và ám hại tông chìm tàu đánh cá ngư dân với hình ảnh bóng dáng "Tàu Lạ". Tầng lớp Ngư Dân sống đời đời với quê hương biển cả nay khốn đốn điêu linh không nơi nương tựa, nhưng cấp lãnh đạo chăn dân không hề hay biết hay đoái hoài đến.  Chúng ngày đêm tận hưởng an vui và du hành đến các đô thị lộng lẫy sầm uất trong các quốc gia phồn vinh tân tiến.

Chúng cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng, cướp vườn của dân mà người dân đã ra công khai phá, trồng trọt nuôi tôm, nuôi cua, nuôi cá trải qua thời kỳ quản lý và khai khẩn hàng chục năm. 

Dùng sức mạnh cường quyền áp đảo  nông  dân  và  dân  chúng  để  đánh  cướp  gia sản của người dân khiến cho người dân mất nhà mất cửa  ruộng vườn, sống  lây  lất đầu  đường  xó  chợ,  cầu  cống công viên hàng chục năm liền đói khát lầm than.  Ôi chế độ xã hội đốn mạt ! XHCN tàn tệ ghê khiếp ! 

  Xã Hội thoái hoá tàn lụi.  Đạo đức, Tôn Giáo bị khống chế khuynh loát đàn áp, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành, Pháp Luân Công vv.... bị tiếp tục khống chế huỷ hoại  Không tầng lớp nhân dân nào thoát khỏi sự đàn áp tàn hại phá hoại của Tập Đoàn cai trị Cộng Sản Việt Nam. Thanh Niên bị lùa đi bán sức lao động cho những Thị trường Lao Động Hải ngoại. Thiếu Nữ bị đưa đi bán dâm, làm cô dâu cho kẻ tàn tật, khùng điên ngoại nhân ở xứ người xa lạ. 

Trong niềm khổ đau Dân Tộc và tàn hại ghê khiếp đó, toàn dân hờn căm uất hận, vùng lên quật khởi xô ngã Chế Độ và huỷ diệt bọn cầm quyền cai trị.  

Ngày lật đổ bọn thảo khấu cầm quyền nô lệ Hán hoá ngoại bang đã gần kề!

Toàn Dân nhất định thắng !

Bọn Cường quyền phải gục ngã tan rã !!!

Kẻ Ngoại thù Bắc phương mất cơ sở nô lệ bấu víu trốn chạy tìm đường thoát thân !!!

Chiến Thắng Vinh Quang trở v ề với Dân Tộc !

Tổ Quốc Huy Hoàng nở hoa Nhân Bản, Hoà Ái Độ Lượng chào đón toàn Dân !!! 

TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO HOÀNG TỘC VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO QUỐC TẾ THỐNG HỢP

VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á CHÂU

http://www.imperialvietnam.net/dynastymessage12.html
http://www.youtube.com/watch?v=Gvgro-I2KYI
http://www.youtube.com/watch?v=hBKSvjyMcE4


Prepared with the advice and consent of the Imperial Nguyen Dynasty Family by:
H.H. Hau Tuoc Hoa'ng Thi'ch
Maj. Gen. Prof. Dr. (Paul) Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D., GCDA, GCEG, etc.
and
H.H. Nu Hau Tuoc Hoa'ng Thi'ch
(Heide) Nguyen Phuc Dong An, B.A. (Honors), GCDA, GBQT, etc.
Chief and Sr. Mbr., Princely / Ducal House Gulgowski-Doliwa

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oAn unknown, delicately beautiful Vietnamese lady in exile
skillfully and devotedly stitches with loving,
tender care the revered flag of her homeland Vietnam


TRIBUTE
TO THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY
OF VIETNAM
IN THE UNITED STATES OF AMERICA


(Encouraged and Authorized by
H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
on 8 May 2009)

byH. H. Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Imperial Margrave Maj.Gen.
Prof. Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D., BVK1, GCDA, GCMS, GCEG, RCST, etc.
(Commodore Prof. Dr. Paul W. Margrave Gulgowski-Doliwa)

and

H. H. Nu Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Imperial Margravine
Nguyen Phuc Dong An, GCDA, GBQT, GCMS, GCEG, RCST, JC, etc.
(Dame Heide Anna Maria Margravine Gulgowski-Doliwa)


AN IMPORTANT NOTE TO OUR RESPECTED READERS:

     Although the operative color for all of our Webpages is blue, with the advice and consent of our revered readership and our admired Webmaster, Commander Valery Yegorov, GCMS, the authors of this tribute have decided to select the color RED for this particular publication.
     We have done so primarily, because in Southeast Asia RED represents, among many other things, happiness and prosperity, surely deserved by the People of the Ancient Kingdom of Annam. It also symbolizes the power and the might capable of eliminating bad spirits or hurtful circumstances, most appropriate for the current situation in present-day Vietnam.


The Vietnamese Royal Family

Group Picture with the Prince Regent

    From left: The Respected Caodai Venerable Hien Tai Nguyen Thanh Liem; Baron Nam Tuoc Colonel Nguyen Phuc Trung Phuoc, Ed.M.; Imperial Marquise Nu Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong Thanh Ingalls; Imperial Margrave Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Maj. Gen. Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D.; H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam; H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien; Baron Nam Tuoc Colonel Dr. Nguyen Phuc Hoa'ng Minh, DDS; Imperial Margravine Nu Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong An.
    

HISTORICAL INTRODUCTIONKing Louis XIV (The Sun King) of France

     King Louis XIV referred to himself as the State. He announced with astonishing self-righteous confidence: "I am the State of France."

King Frederick II, The Great, of Prussia

     The "Old Fritz" as King Frederick II was affectionately called by his devoted subjects, regarded himself to be "The first Servant of the State."

King Frederick II, The Great, as a younger man

     The Great King paraphrased the above mentioned guiding principle by saying: "Leadership is like a candle that by necessity must burn itself down, so others may see or at least are able to warm their hands." This statement implies that a leader must expect to exhaust himself on behalf of those he has dedicated himself to serve, when a day's work is done.The late Emperor Bao Dai on His Throne

     Emperor Bao Dai took the great Prussian king's philosophy of government a giant step further, when he on the sad occasion of his abdication emphatically declared: "I would rather be a citizen of a free and independent nation than the king of an enslaved country." Today the Prince Regent of Vietnam, Prince Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh, embraces as his noble credo the words: "When we are not devoted to serve the people, we cannot have the right to ask for favors from the nation." This solemn faith harmoniously reflects the sentiment of the Mandate of Heaven most Asian people are quite familiar with.Emperor Bao Dai as a younger man

     The Mandate of Heaven implies that if a leader, a dynasty or a government ceases to rule justly and wisely, and begins to rule only with its own self-interest in mind, then, heaven will find a way to remove this potentate from power.Saint-Pierre-de-Chaillot Church in Paris, France

     Emperor Bao Dai converted to the Roman Catholic faith in 1988 at Saint-Pierre-de-Chaillot in Paris.The Military Medical Teaching Hospital of Val-de-Grace in Paris, France

     His Imperial Majesty, Emperor Bao Dai, died on 31 July 1997 at the rightful age of 83 at the renowned French Armed Forces Medical Teaching Hospital of Val-de-Grace (Valley of Grace) in Paris, France. He now rests in consecrated ground, still highly revered by millions of Vietnamese residing around the globe.Emperor Bao Dai's Burial Place in Cimetiere de Passy, Paris, France

     Although the mortal remains of His Imperial Majesty rest interred in faraway France, we are certain that his spirit has united with those of his esteemed ancestors in Vietnam.
Urban Happiness in Vietnam by Le Huong


THE IMPERIAL WIVES OF EMPEROR BAO DAI

     The first and primary wife of His Majesty the late Emperor Bao Dai of Vietnam was a charming lady of exotic beauty, who impressed everyone she came in contact with. Her regal deportment was only second to none to her manifested devotion to her Imperial husband and the hardworking Vietnamese people. Her Majesty the Empress Nam Phuong lived from 14 December 1914 - 16 December 1963, enduring only two days beyond her 49th birthday.


Her Majesty the Empress Nam Phuong
in her traditional Imperial regalia     The Empress Nam Phuong served as a dedicated and innovative member of the Reconstruction Committee of Vietnam after the conclusion of World War II. Beyond that, she presided with great dedication and distinction over the Red Cross of the Vietnamese Empire.
     The last Imperial wife of Emperor Bao Dai was the former Mademoiselle Monique Baudot, who, upon her marriage to His Majesty assumed the title and name of Her Imperial Highness Princess Thai Phuong, generally known among her French friends as Princess Monique Vinh Thuy.
     Princess Thai Phuong is still alive today. She loyally stayed at her Imperial husband's side during his time in exile in France and to the day of his death. It is always a trying and most difficult time when a devoted wife must hold her husband's hand on his deathbed. As a loyal and supportive wife she enjoys the admiration of all who know and appreciate her.


     His Majesty the Emperor Bao Dai together with his last wife Princess Thai Phuong (left) during a reception.
Lady and Lotus by Doan Son


THE FACE AND THE FORCE BEHIND THE WORLDWIDE STRUGGLE

FOR THE LIBERATION OF PRESENT-DAY VIETNAM,

THE ANCIENT LAND OF THE DRAGON
H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh, Duke of Kien Hoa,
during one of his many public speaking engagements

     H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Chanh tirelessly and frequently to the point of overexertion serves the People and the Nation of Vietnam in their epic struggle to free themselves from the chains of an oppressive system of Bolshevist Communist exploitation and domination. He does so in his capacities as President of the United International Supreme Council for The Freedom of Vietnam and Southeast Asia, President of the South East Asia Imperial and Royal League, President of the Vietnamese Constitutional Monarchist League and Vice President of the British Committee for Vietnam, Laos, Cambodia and Burma.Prince Regent giving Speech in Washington D.C.

     Prince Buu Chanh is supported in his myriad efforts by hundreds of professional individuals from all walks of life. Among them we find distinguished personages such as lawyers, physicians, educators, clergymen of all denominations, soldiers, public administrators, engineers, aviators, scientists and authors, to mention but a few.Prince Regent Buu Chanh with devoted followersMajor General Jimmy Nguyen conducts the Swearing-in Ceremony
for high-ranking Vietnamese Officers in the presence of the Prince RegentThe Imperial Family with Archbishop John G. Vlazny of Portland, OregonThe Imperial Family and Congresswoman Loretta Sanchez from California
at Westminster Parade, California, Tet 2004


ACCEPTANCE

     H.I.H. Prince Buu Chanh serves for all practical purposes as the de facto Prime Minister for the Imperial Nguyen Dynasty Government in Exile. To this end, he maintains active contact with 48 democratically oriented governments in the world. He also corresponds frequently with 24 crowned heads of state around the globe, including His Holiness, Pope Benedict XVI. Beyond that, he remains in touch with many non-governing Imperial and Royal Houses, who have been prominent in world affairs in the past.Prince Regent Buu Chanh and Cong Nuong Princess Phan Lien

     In particular, the Prince enjoys the friendship and support of King Norodom Sihanouk and Crown Prince Norodom Ranarridh of Cambodia, King Kigeli V of Rwanda, Prince Ermias Selassie, President of the Crown Council of Ethiopia, and the Head of the Royal House of Portugal, H.R.H. Dom Duarte, the Duke of Bragança.     The Infante of Portugal cooperates and collaborates with the Prince Regent of Vietnam as sponsors of the Legion of Frontiersmen Independent Overseas Command.H.R.H. Dom Duarte, the Duke of Bragança

     The Prince Regency of Vietnam fully recognizes H.I.H. Prince Nguyen Phuc Bao Thang as the present senior member of the Imperial Nguyen Family. Prince Phuc Bao Thang attained his current status after the death of his elder brother, H.I.H. Crown Prince Nguyen Phuc Bao Long, who expired on 28 July 2007.     H.E. Hau Tuoc Hoa'ng Thi'ch (Imperial Margrave) Commodore Prof. Dr. Paul Nguyen Phuc Dong Vinh flanked by H.R.H. Dom Miguel de Bragança, The Duke of Viseu of Portugal, brother of H.R.H. Dom Duarte, and his protocol aide. The three gentlemen enjoyed a most pleasant conversation about a wide range of topics, including the work of the Imperial Nguyen Dynasty in exile on behalf of the presently oppressed people of Vietnam.
The Late Crown Prince Bao Long of Vietnam as a young man

     The Mournful Funeral Oration, one of the first editorial tasks the Margraves Dong Vinh and Dong An had the honor and privilege to prepare on behalf of the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam, can be located by accessing the link below. This will guide our distinguished readers to this solemn tribute:
     http://www.imperialvietnam.net/condolence1.html


LEGALITY

     Our esteemed readership is advised that the activities described above are in full legal accord with a judgment rendered by the Cour d'Appel, Palais de Justice, Paris, France, which decreed "A government in exile does not lose its right to make appointments, to award Orders, to maintain its authority as far as can be done, and pass on its legality under international law to successive heads of state."Imperial Nguyen Dynasty Banner

     "The Kingdom of Annam was founded in 2874 BC. The modern Kingdom was unified in 1788 by the King of Hue, titled the Emperor of Annam since 1802."

     The Webpage depicted above represents an excellent road sign to the history and internal policy decisions taken by key individuals of the Imperial Nguyen Dynasty.
     Nevertheless, the authors deem it absolutely necessary to point out at this juncture that the inner core history of Vietnam began approximately 2,700 years ago. Prior to that, successive dynasties situated in China ruled Vietnam more or less directly for about all of the time period from 207 BC until 938 AD.Vietnam under Nguyen, Mac and Trinh control, ca. 1640

     The Nguyen Dynasty first attained recognized prominence during the Nguyen Trinh War during the years 1627 through 1673. Both were powerful ruling families, who were descendent from close relatives and aids to the Hero Emperor Le Loi, who had freed Vietnam from intermittent Chinese rule and had started the Le Dynasty in 1428.Ancient Vietnamese battle standard

     However, from 1525 onward, the Nguyen Dynasty, commencing with Nguyen Kim, emerged as the primary power in Vietnam.

     Returning to the Webpage pictured above, it leads to many other great details of names of persons and dates of people who ascended to positions of great leadership responsibility and trust. The power to govern the Imperial Nguyen Dynasty in exile descended directly from His Imperial Majesty, Emperor Bao Dai.Time Magazine cover of Emperor Bao Dai, May 1950


CREDIBILITYH.M. Emperor Bao Dai during Amicable Consultations over Dinner
with H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh

     Consequently, in 1993, the renowned Emperor specifically delineated and authorized the formal establishment of the Vietnamese Imperial Family Central Overseas Council in Los Angeles, California, under the expert leadership of H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Phuc in Cannes, France, and H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Chanh in Los Angeles, California. They were commissioned to adjudicate all important matters pertaining to the Imperial Nguyen Dynasty, including the governance over the Imperial Order of the Dragon of Annam.

The Imperial Order of the Dragon of Annam


Knight


Officer


Commander


Grand OfficerGrand Cordon Knight


     Of particularly special interest during the above mentioned governance negotiations was that His Imperial Majesty Emperor Bao Dai decreed that both of his sons were specifically prohibited from exercising any authority over the governance of the Imperial Nguyen Dynasty in Exile including the Prince Grand Mastership over the Imperial Order of Annam.

     During the course of February 2004, H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Phuc expressedly selected H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Chanh to assume the full and unabridged regency over the entire Imperial Nguyen Dynasty and all organizations associated with it. In this way, H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Chanh also emerged as the one and only Prince Grand Master of the highly coveted Knightly Imperial Order of the Dragon of Annam, which was initially founded in the year 1886.Bestowal of the Dragon Ring on Saturday, 17 July 2004

     An important integral link in the chain of noteworthy events leading to the ascendancy of H.I.H. Prince Nhiep Chinh Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam to the Grand Masterhip of the Imperial Order of the Dragon of Annam is the Solemn Bestowal of the Dragon Ring to the Prince Regent of Vietnam by The Most Venerable Hoa Thng Thich Giac Minh. The record of this memorable ceremony can be accessed by activating this LINK

     Chev. George Margrave de Helon is the author of this descriptive essay.


     Most worldwide objective historical observers to the above development up to today agree, no one else but H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Chanh could have governed the Prince Regency of Vietnam more expertly and wisely than he, a man of great humility in the spirit of the Buddhist tradition with unassailable integrity and honor.

     An imminent historical witness to many of the events described above and confidant of the late Emperor Bao Dai, was Colonel Ba Van Tran, GCDA, who continues to stand appointed to the esteemed rank of Honorary Colonel of the Imperial Nguyen Ceremonial Peaceful Guard (INCPG).H.E. Colonel Ba Van Tran (standing)
photographed together with
H.M. the late Emperor Bao Dai (sitting)
Colonel Ba Van Tran also serves as the Chancellor
of the Imperial Order of The Dragon of Annam

     Colonel Tran Van Ba is a well known Vietnamese patriot, who served for many years as the Colonel in Chief of the Imperial Guards Regiment of Vietnam in the ancient capital of Hue. Concurrently, he has attended to the needs of the Imperial Nguyen Family of Vietnam for an equal number of years. He basically had dedicated his entire life to the protection of His Majesty Emperor Bao Dai, and also the late Emperor's mother, Her Majesty, Dowager Empress Doan Huy Hoang Thi Hau Tu Cung. Colonel Ba currently lives in exile, residing in Virginia, the United States of America.

     Since his exile from Vietnam, Colonel Ba has continued to loyally serve the Imperial Nguyen Family of Vietnam and has traveled frequently to France on various vitally important meetings concerning the Nguyen Dynasty Imperial House. He last met with His Imperial Majesty Emperor Bao Dai shortly before the Emperor's death in 1997.

     The appointment of H. E. Colonel Ba Van Tran, GCDA, as Honorary Colonel of the INCPG provides valuable continuity to the Imperial Nguyen Guards Regiment of Vietnam from the period in history of the Imperial Family's rule in Vietnam, the Ancient Land of Dragon since time immemorial, to this current period of sadness, exile and diaspora.Members of the Imperial Family with high-ranking officers of the INPCG
There are also female officers in the INPCG; case in point:
Lt. Colonel Tran Kim Chinh Ly, who serves
as Protocol Attache to H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien


SELECTED BIOGRAPHICAL DETAILS
PERTAINING TO
H.I.H. PRINCE REGENT NGUYEN PHUC BUU CHANH
OF VIETNAM

     Prince Nguyen Phuc Buu Chanh, the Duke of Kien Hoa, holds the very same family rank as His Majesty the late Emperor Khai Dinh, the father of the late Emperor Bao Dai.Emperor Khai Din, known as Nguyen Phuc Buu Dao, *1885 + 1925
Reigned from 1916-1925Emperor Khai Din's mausoleum in Hue

     Prince Phuc Buu Chanh is a descendant of H.I.H. the late Prince Kien Hoa, who was the 71st son of His Imperial Majesty, the late Emperor Minh Mang, also officially known as Nguyen Phuc Kien.Emperor Minh Mang, *1791 + 1841, reigned from 1820-1841

     Furthermore, Prince Phuc Buu Chanh is exceedingly well educated. He graduated from the Hue National High School and obtained his Bachelor of Arts degree in Literature from Hue University. During the course of 1964 to 1970, he obtained Master's degrees in Business Administration and Political Science from Dalat University in Vietnam.Dalat University

     After the conclusion of the Vietnam War, H.I.H. Prince Nguyen Phuc Buu Chanh and his entire family were forcibly exiled from their homeland and found a new home in the United States of America. He had to flee from Vietnam, because of his uncompromising individual human rights-oriented political philosophy.
     In America, he attended the prestigious Northeastern Illinois University from 1982 to 1984, where he majored in Information Sciences. He graduated with a Bachelor of Science Degree, magna cum laude.Seal of Northeastern Illinois University

     On 18 March 1994, "for distinction and achievement in helping to promote and perpetuate the ideals and principles of the Republican Party," H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam was awarded the United States Republican Senatorial Medal of Freedom. This is the highest and most prestigious award that Republican United States Senators can bestow upon an individual.U.S. Republican Senatorial Medal of Freedom

     Other prominent recipients of the Republican Senatorial Medal of Freedom include: the former President of the United States of America, Ronald Reagan; the former Prime Minister of the United Kingdom, Baroness Margaret Thatcher, and only a few other noteworthy individuals.Vietnamese altar, photo by Galen Frysinger

     Today, the Prince Regent of Vietnam works vigorously and tirelessly with traditional Royal Families throughout Southeast Asia, high-ranking Vietnamese military officers, Vietnamese exiles, representatives of all democratically oriented political persuasions, and with ardent supporters from all progressive echelons of society around the world, in his advocacy for the restoration and advancement of individual dignity, free exercise of religion, human rights, democracy and a constitutional monarchy in Vietnam that would guarantee the liberty, prosperity and guaranteed unalienable rights for the brave Vietnamese people.


ASIAN SYSTEM OF IMPERIAL AND ROYAL SUCCESSION

     Because Europeans experience a difficult time to comprehend the system of succession for a future Asian sovereign king or emperor, including the reigning emperor who evolved from the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam, the following order of precedence for Imperial Vietnamese princes is hereby briefly explained.
     Ruling European families typically follow a pattern of royal/imperial succession primarily determined by primogeniture, which in the Latin language means "first-born." This first-born individual will then follow the last reigning monarch to the throne.
     The Imperial Nguyen Dynasty adheres to the Asian custom by which heirs to the throne are not necessarily the eldest born son of the ruler. Typically, a family member was appointed according to precedence within family ranks that were determined by one's very own generation, rather than by the proximity to the reigning monarch.
     Please feel free to read more about this phenomena by clicking on the following link: http://vcml.homestead.com/succession.html

     Once the ancient Imperial City of Hue resembled an orchid garden of historical, traditional Vietnamese architecture. Today, these buildings resemble only a shamble of their great former glory. The custodians in charge of these remarkable edifices today should truly be ashamed of their gross negligence in this regard.
Imperial Palace in Hue, Photo by Galen Frysinger
Imperial Palace, Building Detail, Photo by Galen Frysinger
Huong River, Photo by Galen Frysinger
Pagoda on the Huong River, photo by Galen Frysinger

     Viewing the sad assembly of what used to be magnificent structures, we were quite naturally reminded of some of the dilapidated buildings of the Princely and Ducal estates of the Gulgowski-Doliwa ancestors in Silesia and Pomerania (Kaszubia).
Dong Vinh in Front of the Dilapedated Princely Mansion of his Ancestors
The Gulgowski Ducal Palais in Lower Silesia

     It is not our desire to conclude our tribute to the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam with such dismal and gloomy pictures and impressions. To this end, we want the lady pictured below to cheer all of us up to a happier mood.
     To the People of Vietnam, the Capital City of Hue was always synonymous with romance and all that is heavenly beautiful. The Non Bai Tho, a conical straw hat, is culturally typical for Hue.
     Ngo Mon was constructed in 1833 during the reign of Emperor Minh Mang. Next to being an entrance gate, it also served as reviewing stand for the Emperor when he took the salute of troops passing by.
Typical pastoral buildings in Vietnam's country side
Vietnamese Tomb
     The Nguyen Dynasty is the last of Vietnam's Royal/Imperial Families. All in all, there were 13 Kings/Emperors. Due to various reasons, only seven of them had tombs. The seven Imperial tombs were constructed in the hilly region southwest of the Citadel. Gia Long, Minh Mang, Thieu Tri, Tu Duc, Duc Duc, Dong Khanh and Khai Dinh were the benefactors of these beautiful edifices.Imperial Margrave Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich
Maj. Gen. Prof. Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D., GCDA, etc.
Imperial Margravine Nu Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong An, GCDA, etc.Many U.S. and Vietnamese veterans still remember
the beautiful and dedicated cooperation between
the Republic of Vietnam and the United States of America

     Since May 2007, it has been our distinct honor and high privilege to contribute to the myriad efforts of the entire Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam as they arduously labor to bring about the national liberation and restoration of individual human rights and personal dignity on behalf of the courageous people of Vietnam, the Land of the Dragon of Annam.
U.S. Members of the American Branch of the IICPG viewing Vietnam War battle map

     To this solemn purpose, H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam and H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien have entrusted us with the following coveted offices and honors of the Imperial Nguyen Dynasty Family and Household:

Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Major General Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D., GCDA


     Chief of The Imperial USA Staff, Vice President of The United International Supreme Council for The Freedom of Vietnam and Southeast Asia, Vice President of International Affairs, Chief of the Foreign Chancellery of the Imperial Nguyen Dynasty and Major General, Deputy Commander in Chief of the Imperial International Peaceful Ceremonial Guard (IIPCG)

and

Nu Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong An, B.A. (Honors), GCDA


     Imperial Secretary, USA Staff, Assistant Vice President to Hau Tuoc Hoa'ng Thi'ch Major General Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D., Assistant Vice President of International Affairs and Deputy Chief of the Foreign Chancellery of the Imperial Nguyen Dynasty

At Delafield Vietnam War Memorial

     The above assignments were officially promulgated and announced on 4 May 2008 in Aurora, Illinois. Present at the Solemn Ceremony were the following dignitaries, who served as de facto and de jure witnesses to this unforgettable event:

     - The Most Buddhist Venerable Hoa Thuong Thich Giac Minh, GCDA and His Religious Ceremonial Team
     - The Respected Caodai Venerable Hau Tuoc Hien Tai Nguyen Thanh Liem, GCDA
     - H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
     - H.I.H Cong Nuong Princess Phan Lien
     - H.I.H. Princess Dr. Ton Nu Dai Trang Edward Koerner, M.D.
     - Dr. Nguyen Phuc Dao Phuoc M.D., GCDA: Imperial Secretary
     - H.I.H. Princess Ton Nu Phuong Thuy
     - H.I.H. Prince Nguyen Phuc Vinh Nguyen Vu
     - H.I.H. Prince Nguyen Phuc Vinh Quoc Hung
     - Imperial Marquise Nu Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong Thanh Ingalls, GCDA, Chancellor of The Imperial Nguyen Dynasty
     - Baron Nam Dr. Nguyen Phuc Hoang Minh, DDS, CDA
     - Baron Nam Commander Nguyen Phuc Trung Phuoc, Ed.M., CDA

     * The Imperial Grand Council, The United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam and Southeast Asia Official Protocol Issued on 4 May 2008 in Aurora, Illinois.

     The Imperial Couple with Imp. Margrave Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Maj. Gen. Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, here pictured in his USCG Commodore's summer uniform

     Prior to the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam Solemn Ceremony, outlined above, we undertook a test flight with Baron Nam Tuoc Dr. Nguyen Phuc Hoang Minh's private helicopter to Aurora to investigate the local airport's situation there.
     We were accompanied in this venture by Baron Nam Tuoc Commander Nguyen Phuc Trung Phuoc, who served as crew chief for this flight.
     The Imp. Couple with Prince Phuc Vinh Quoc Hung and their Imp. Margrave. The gentleman in the center is Baron Nam Tuoc Avn. Capt. Col. Dr. Hoang Minh.

     Before the Altar of the Fatherland and the Nguyen Lords and Emperors, the Most Respected Buddhist Venerable Hoa Thuong Thich Giac Minh, GCDA, Master of Ceremony and his Religious Ceremonial Team and the Respected Caodai Venerable Hien Tai Nguyen Thanh Liem celebrated the Solemn Investiture Ceremony.
     Thereafter, Imperial Margrave Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Major General Prof. Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D., GCDA, was cordially asked to deliver his in advance prepared speech on "ETHICAL AND POLITICAL VALUES SERVING AS A FOUNDATION FOR THE REASONS OF OUR COMMITMENT TO FREE THE GALANT PEOPLE OF THE LAND OF THE DRAGON, VIETNAM."


     This presentation has been augmented in retrospect with pictures and illustrations for the entertainment and the benefit of our esteemed readership.
TRANSCRIPT OF THE SPEECH

     Your Imperial Highnesses, Your Excellencies, Honored and Distinguished Guests,

     H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam and H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien were so kind to bestow upon me the distinct honor to address this august assembly today.

     Ladies and gentlemen,

     Please permit me to invite you to this political-science journey around the world, so we may examine together the ethical political values of a few prominent nations around the globe and the end-result of their ethical and moral political convictions, we may still witness to this very day.
     Regretfully, sometimes it took quite a while until the proper theoretical understanding of prudent political conduct actually reached the governed people of these nations involved. You see, wrong political convictions often require a long time to expire.
     However, once they are dead, they are never again resurrected, because once a people have tasted the sweet nectar of liberty, they will never ever return to the dark ages of their previous oppressive and painful history.
     Being a naturalized American citizen, I reserve the right to commence this discourse with my chosen country, the United States of America.The U.S. Declaration of Independence

     In our Declaration of Independence from Great Britain, we made it absolutely and abundantly clear to our soon-to-be discharged colonial masters that "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. – That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed."


Thomas Jefferson, Third President of the USA

     These sentiments, penned principally by Thomas Jefferson, eventually found their way into the United States Constitution, as well.
     The First Amendment guarantees freedom of speech (self-expression), religion, press, assembly and the right to petition the government to correct injustices, without fear of reprisal.


United States Constitution

     The life, liberty and the pursuit of happiness clause so prominently featured in our Declaration of Independence, in time also found a fitting home in the United States Constitution, namely in the 5th and 14th amendments that state that no one may be deprived of life, liberty and prosperity without due process of law, meaning a fair and impartial trial.
     Once these basic premises of governmental conduct were enshrined in the hearts and minds of the American people, there was absolutely no way back to any form of despotism, regardless how efficient it may have seemed to the previous elite.


Johann Wolfgang von Goethe


Friedrich von Schiller

     Having come to these shores from the Federal Republic of Germany, I feel obligated to the land of my youth that has brought forth such freedom-loving intellectual geniuses as Goethe, Schiller, Klopstock, Hegel and Kant to recognize them and their achievements by name.


Friedrich Gottlieb Klopstock


Immanuel Kant


Georg Wilhelm Friedrich Hegel

     The lyrics of the modern German national anthem were created by August Hoffmann von Fallersleben in 1841. Sadly, its main theme, "Einigkeit und Recht und Freiheit" (Unity, Justice and Freedom) became only reality after the 8th of May 1945, the conclusion of World War II, and the 9th of November 1989, the destruction of the Iron Curtain that divided West from East in general and Berlin in particular."


August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

     Well, good things are worth waiting for!

     The principal western neighbor of Germany is France. The major French historical contribution to the modern western political culture are values fought for during the French Revolution, which was largely ushered in by Marat, Robespierre and Danton.


French Revolution

     This revolution espoused the values of Liberté, Égalité and Fraternité, by and large meaning: Personal freedom, equality before the law and social as well as economic justice.

     In France, too, these aspirations became only political reality after that country had divested itself of most of its colonial holdings. Thereafter, generally speaking, it has prospered politically, culturally and economically.


Lady Liberty Leading the Attack

     We cannot talk about the fruits of Western political evolution, with a few revolutions equally considered, without paying a respectful visit to ancient Greece, the cradle of democracy, as we understand this concept of government now.


Acropolis of Athens

     Socrates, Plato, Aristotle and Pericles spearheaded and cemented into stone the irrevocable belief that a government solely exists for the purpose of catering to the needs of the individual.


Socrates


Plato

     Although, to the shame of these great ancient people it must be said, that despite their ideas of political enlightenment, they, too, practiced slavery.


Aristotle


Pericles

     Nevertheless, the very concept of a people possessing sovereignty over their government lit a torch that burns brightly to this very day, showing the world the only possible avenue to a responsible as well as responsive government, what Abraham Lincoln described in his Gettysburg Address as "government of, by and for the people."


Gettysburg Address

     All the explanations I have respectfully extended to you thus far, were preceded by philosophical and ethical believes that had their roots in East Asia, principally in China and India.
     Here we are compelled to recognize, that the philosophical and political development of the peoples of this earth have not occurred in isolation of one another, but are rather of a concurrent and ever-continuing nature.
     Because Buddha was born 12 years later than Confucius, in 551 B.C., I take the liberty of addressing Confucius first.
     Promoting order was Confucius' principle concern. He believed that everyone had a proper role in society. If each person would accept that role and perform the related duties, social and political disorder would end, and the people could live in harmony together for ever.


Confucius

     Individuals, Confucius taught, should live according to principles of ethics. By ethics he meant good conduct, which was conduct beyond reproach, and moral judgment.
     Ethics began with respect for family, especially elders, and reference for the past and its traditions. Ethics should govern each person's behavior in the following five primary relationships:

Ruler and Subject,
Parent and Child,
Husband and Wife,
Old and Young
and
Friend and Friend.

     Confucius cared especially about filial piety, or the children's respect for their parents. In fact, for Confucius, the family represented society in miniature.


The Analects of Confucius

     He basically said:

     "The teaching of filial piety is a preparation for serving the governor of a state;"
     "The teaching of respect for one's older brothers is a preparation for serving all the elders of the community;"
     "And the teaching of kindness in parents is a training for ruling over people."

     When entire individual families have learned kindness, then the whole nation has learned kindness, which will consequently eliminate brutality from the entire country.
     In the mind of Confucius, government had a duty as well: to set an example of right conduct. The ethical governor had unimpeachable integrity, was righteous at all times, inspired devout loyalty, understood decent and proper behavior, followed time-honored rituals, and appreciated culture, especially multi-ethnical culture.
     When a student asked Confucius for one single word that could serve as a principle for proper conduct, he responded:
     "Perhaps the word RECIPROCITY will do."
     "Do not do unto others, what you would not want others to do unto you."


Tomb of Confucius in Qufu

     This rule is quite similar to familiar teachings of Judaism and Christianity, sometimes called the Golden Rule.
     Without wanting to infringe upon the honor and integrity of Vietnam, I should like to point out the following:
     Because of Vietnam's proximity to China, and because the Chinese influenced Vietnam for more than 1,000 years, Vietnam's culture absorbed elements of Chinese belief systems such as Confucianism and Daoism.
     One practical example:
     Early Vietnamese officials were selected through civil service examinations based on Confucian principles.
     India's great spiritual export to East and Southeast Asia is the Enlightened Buddha.Buddha

     He taught that people can escape the cycle of rebirth by eliminating inappropriate desires and by following rules of behavior, he promulgated as the Noble Eightfold Path.
     This path does not just describe the way to the end of suffering, it also serves as a practical guideline to ethical and mental development with the goal of freeing the individual and governments from wrong attachments and delusions. It is to lead to understanding the truth about all things.
     The eight aspects of the path are not to be understood as a sequence of single steps, instead they are highly independent principles that have to be understood in relationship with one another.


1. The Right View

     The right view is the beginning and the end of the path as it forms our view of the world, our thoughts and our actions.
     It is not necessarily entirely intellectual, just as wisdom is not just a matter of intelligence.
     Instead, right view is attained, sustained and enhanced through all capacities of the mind, and as such differentiates between right and wrong.


2. The Right Intention

     Right intention can best be described as commitment to ethical and mental self-improvement. Buddha distinguishes three types of right intentions:
     - Renunciation, the intention to resist bad desires.
     - The intention of good will, meaning resistance to feelings of anger and hate.
     - The intention of harmlessness, meaning not to think or act cruelly, violently or aggressively and to develop compassion.
    


3. The Right Speech

     Right speech is the first principle of ethical conduct, while ethical conduct is viewed as a guideline to moral discipline.
     Buddha knew that words can break or safe lives, make enemies or friends, start war or create peace.


4. The Right Action

     Buddha taught that unwholesome actions lead to unsound states of mind, while wholesome actions lead to sound states of mind.
     Positively stated, right action means to act kindly and compassionately, to be honest, to respect the belongings of others and to keep sexual relationships harmless to others.


5. The Right Livelihood

     Right livelihood means that one should earn one's living in a righteous manner, and that wealth should be gained legally and peacefully.
     Buddha was against dealing in weapons, dealing in living beings, selling intoxicants and poisons such as alcohol and drugs.


6. The Right Effort

     This is a prerequisite item, because without it, nothing can be achieved. Right effort discredits immoral desires, envy, aggression and violence. It fosters self-discipline, honesty, benevolence and kindness.


7. The Right Mindfulness

     It is the quality of mind, that allows us to see things as they actually are, with clear consciousness and without self-deception.


8. The Right Concentration

     Right concentration means wholesome thoughts and actions, allowing the meditating mind to lift itself to elevated plateaus of concentration in everyday situations, eliminating temptations to give into evil.     Closing the circle of this, what must by necessity of time be a limited dissertation, I can state without hesitation or reservation that the Bolshevist/Communist regime of present-day Vietnam does not aspire to any of the values, I have enumerated above, because they are spiritual and intellectual atheists.
     The bright light for the Vietnam of the future shines in an iconic leader, whom we revere in H.I.H. Prince Regent Phuc Buu Chanh of Vietnam.


Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh

     We support him, his policies and his actions, because all indications are, that he and the various honorable organizations affiliated with his name, are the only ones, who from the bottom of their hearts, believe in the noble qualities I have summarized above which eventually will lead to the liberation of Vietnam, when human rights and human dignity, once again, will blossom and become the guarantors of economic affluence and personal happiness for the gallant people of the Land of the Dragon.


Prince Regent with Buddhist Venerable Thich Quang The

     As I feel to be among friends, I should like to convey to you another reason as to why we stand loyally at the side of the Prince Regent of Vietnam, and that is that all four of us, my dear wife, my dear personal friends, Jim (Hoang Minh) and Larry (Trung Phouc), and I continue to mourn America's abandonment of Vietnam in its hour of greatest need, and we therefore greatly desire to compensate for this failure, at least by some measure.
     Our presence here today shall also testify to our commitment to haste along the processes of redemptive history that must in due course, with undeniable prediction, bring about the tipping point that will most assuredly bless the good people of Vietnam and certain other regions of Southeast Asia with a quality of life, liberty and the pursuit of happiness that will be second to none.


Prince Regent with guests in Tet parade in Southern California

     Now, there is one final admonition, I should like to direct toward the regime in power in Vietnam today, and that has to do with the Mandate of Heaven, a political theory, most of the people of Asia know by heart.
     In its early form, the Mandate of Heaven asserted that Heaven, T'ien, was primarily interested in the welfare of human beings. For this reason, Heaven had established that rulers who assume the responsibility for the welfare of their people had to govern justly, fairly and wisely.
     If a dynasty or a government ceases to rule justly and wisely and begins to rule only with its own self-interests in mind, then, Heaven will find a way to remove the potentate from power. Such a removal from power could quite well result in a bloody revolt as has happened in previous history in many parts of the world.
     So, let us all take a final sip from the cup of truth, if we, who are assembled in this room, are successful in replacing the current Vietnamese government or not (which we profess to do only by nonviolent means), does in the ultimate analysis not matter, because change will arrive in Vietnam one day, as history has taught us, time and time again, with or without our involvement.
     Nevertheless, let us all hope and pray that we are the ones who will turn the tide for the better in Vietnam, because we possess, next to superior wisdom, the kinder and gentler souls to do so.
     And, let us also be ever mindful, we are whom we protect, whom we stand up for. The Vietnamese People are infinitely worthy of us; let us make sure, we are equally worthy of them.


Lady Feeding Bird by Doan Son

     Ladies and gentlemen, as you will have undoubtedly noted, my wife, my friends from Wisconsin and I are all Knights of other highly esteemed Orders, all dedicated to extend helpful services to God and mankind.
     To us, the Imperial Order of the Dragon of Annam, signifies the very same philosophy.


Commander Insignia of the Imperial Order of The Dragon of Annam

     Your Imperial Highnesses and highly esteemed guests,

     This concludes my remarks. I would like to think that you have listened to them not just with your minds, but also with your hearts and souls.
     Thank you very much!
     I will be followed in the sequence of this solemn occasion by my dear wife, Imperial Margravine Nu Hau Tuoc Ho'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong An, who will delight in speaking to you about the topic of "Courageous Women, Blazing a Trail for Liberty, Justice and Human Dignity in the Face of Danger, hardship and Adversity."
     These remarks have been prepared and dedicated in honor of the beautiful and serene Princess Phan Lien.


The Princess Phan Lien

     This presentation has also been augmented in retrospect with pictures and illustrations for the entertainment and the benefit of our esteemed readership.
H'Mong Ladies by Pham Hoang Minh

COURAGEOUS WOMEN

By Imperial Margravine
Nu Hau Tuoc Ho'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong An


     Your Imperial Highnesses, Your Excellencies, Distinguished Guests,

     H.I.H Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam and H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien accorded me the privilege to address you on this solemn and heart-warming occasion.
     Today, I shall speak to you about COURAGEOUS WOMEN, outside the mainstream of common knowledge, who were of diverse races and cultures in history, who were brave and successful in their struggle for liberty, justice and human dignity in the face of danger, hardship, adversity and discrimination.


Happy Day in the City by Le Huong

     Let me begin in this country in the middle of the 19th century, when immigrants expanded westward to establish new settlements.
     This, however, was a traumatic time in the lives of the First Nations, the tribes of American Indians, who struggled to maintain their way of life and culture.
     Indian children were taken from their parents to be educated in the ways of the now dominant culture in boarding schools, where they were forbidden to speak their languages and to practice their own religion, many times under threat of torture and abuse.


Dr. Susan La Flesche Picotte, M.D.

     In that period of time, an Indian girl was born on the Omaha reservation in northeastern Nebraska in 1865. Her name was Susan La Flesche Picotte, the daughter of the last recognized Chief of the Omaha. Susan was the first Native American woman to obtain a medical degree.
     After her education at the Women's Medical College of Pennsylvania, she graduated first in her class of thirty-six students with a medical degree (MD) in 1889. She returned to her reservation to serve more than a thousand people. As a physician it was easy for Susan to see how the changes in lifestyle were hurting her people. She assisted them greatly in understanding them making changes to maintain and protect their health. Next to her Indian patients she also served the Caucasian community around her. Susan La Flesche's life was a constant sacrifice and devotion to her people in the face of great obstacles, a story of true heroism.


Elsa Braendstroem, R.N.

     Across the Atlantic, toward the end of the 19th century, to be precise in 1888, a girl was born in St. Petersburg, Russia, to the Military Attaché at the Swedish Embassy, Edvard Braendstroem and his wife Anna Eschelsson. This girl was named Elsa and later in life would become famous as a "patron saint" for soldiers.
     Elsa grew up in Linkoeping, Sweden. She later studied at a Teachers Training College in Stockholm, but returned to St. Petersburg in 1908.
     At the outbreak of World War I, she volunteered to become a nurse in the Russian army. She introduced basic medical treatment for German prisoners of war (POWs) in Siberia.
     Hindered in her work by the Bolshevik authorities, she was arrested in Omsk in 1920. After her release she moved back to Sweden and organized fundraising for POWs and founded a home for orphans and children in need. She also traveled to the United States in her efforts, where she found great support.
     In 1933, Elsa's husband, Robert Ulrich, accepted a lectureship at Harvard University and the family, now including a young daughter, moved to the United States. Elsa opened a restaurant in New England, which gave work opportunities for refugees from Germany and Austria.
     After World War II ended, she started to raise funds for children in need in Central Europe and so the organizations CARE International (Cooperative for American Relief in Europe) and the Council of Relief Agencies Licensed for Operation in Central Europe were established. In Germany, because of Elsa's commitment to POWs and needy children, many streets, schools and institutions are named after her.


Lady in Autumn by Bui Duc

     Your Imperial Highnesses, distinguished and honored guests. Let us travel back in history to the year A.D. 40 and visit the Land of the Dragon, Vietnam.


Statue of the Trung Sisters in Saigon

     This was a time when China controlled Vietnam and the Vietnamese People fought hard and selflessly to retain and then to regain their independence. Two Vietnamese sisters, called Trung, clad in armor and riding atop elephants, led a successful revolt against the Chinese.


Procession commemorating the Trung Sisters

     For two years Vietnam was independent of China. Then the Chinese returned in greater numbers and defeated the Vietnamese. Rather than surrender to the Chinese, the Trung sisters are said to have drowned themselves in a river. Imagine the courage and valor of these brave women, giving their lives for the honor of their beloved country.


The Trung Sisters Remembered on Tapestry


The Trung Sisters Riding on the Eternal Clouds of History

     Now, on a more uplifting note, ladies and gentlemen, let us travel forward in history to the 21st century to the Kingdom of Thailand and its remarkable Queen Sirikit.


H.M. Queen Sirikit of Thailand


H.M. King Bhumibol and H.M. Queen Sirikit of Thailand

     Since the coronation of her husband, His Majesty King Bhumibol, when she was elevated to be Her Majesty Queen Sirikit of Thailand in 1950, she has been devoted to her husband, the king, and has, likewise, given unparalleled devoted service to the People of Thailand.
     Before I address a few of the Queen's myriad contributions to her people, I should most emphatically state that the political currents of Thailand were not always calm and courteous. During many eternal political upheavals and dangerous storms, she always stayed unafraid by the side of her husband, the king.


H.M. Queen Sirikit of Thailand

     She is a protector of the environment and her principal areas of concern have been associated with ecological conservation, the essential lifeblood of the Thai nation.
     Being also aware of economically depressed areas in her country, where many people struggle to make a living off the countryside, Her Majesty was a prime mover in assisting the people by helping the land itself. This was done by actually offering conservation work to needy people and this proved to be a huge success to placing money into the hands of the less fortunate and restoring the environment.


Queen Sirikit Botanical Gardens Headquarters

     The beautiful gardens named for Queen Sirikit, in Mae Sa Valley, Thailand, are a classic example of how the Queen's influence and help has protected, conserved and developed native plant species and provided much needed employment in the process.


Queen Sirikit Tropical Gardens

     As first lady, Her Majesty empathizes with other Thai women, their needs and capabilities. She personally financed many groups and cooperatives to aid the women of her country.
     Her Majesty, Queen Sirikit of Thailand, is certainly to be applauded for the devotion and love to her country.

    
Mysterious Lady of Vietnam by Le Huong
and
Flower H'Mong Lady by Pham Hoang MinhH.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien
in the center of activities

     Coming to the end of my presentation, I do not want to be remiss to mention a wonderful, beautiful and very special lady in our midst, H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien, who certainly is a role model for not only Vietnamese women, but for all of us.


The Princess Phan Lien

     She and her husband have successfully raised a beautiful family in a foreign country and Princess Phan Lien in particular should be praised for her courage and support she is giving her husband, H.I.H. Prince Regent Buu Chanh, in their sacred struggle for the liberation of their homeland and the brave people of Vietnam.
     Placing the focus on the evolvement of Her Imperial Highness's personal life, I like to first draw the readership's attention to Her early childhood and secondary educational achievements. The Princess Phan Lien was born in the year 1952 in Saigon, Vietnam. She hails from a village within the Province of Binh Duong. Her distinguished grandfather served there as a meritorious Mandarin on behalf of the Imperial Nguyen Dynasty. As a teenager, Princess Phan Lien attended the prestigious Le Van Duyet High School in Tan Dinh, Saigon.
     Thereafter, she matriculated in the Law School of Saigon. In 1971, she married His Imperial Highness Prince Nguyen Phuc Buu Chanh. Together, the Imperial Couple raised four morally upright and successful children.
     After 1975, Princess Phan Lien, Her husband and Their children were forced by the intolerable and atrocious conditions in Their homeland at that time into exile to the United States of America. Needless to say, this step in Her life amounted to a bitter and nearly devastating ordeal.
     Beginning with Her horrid experience on the perilous South China Sea as one of thousands of desperate boat people, She had sacrificed all material possessions, social status within the circle of loved ones She grew up in and the physical safety of a well-managed and sophisticated aristocratic household. Living in the constant and unrelenting fear of losing Her husband and Her children in dangerous and completely unpredictable situations, Her dreams concentrated single-mindedly on reaching the protection of a free and humanitarian-values oriented nation, where Her husband could rededicate Himself to network with like-minded Vietnamese patriots for the liberation of their homeland and Her children could grow up to become healthy, talented and virtues citizens, while never forgetting the honorable past and the great accomplishments of the Imperial Lords and Emperors of the Nguyen Dynasty for the paradise-like Fatherland and the Great and Glorious Vietnamese People.


Vietnamese people escaping on the high seas from an oppressive regime

     First and foremost on Princess Phan Lien's mind ranks today the nearly unending challenge, that demands all of Her energy and effort, to restore to Her People all their cultural traditions and national religions, be that around the world or inside the Vietnamese Nation proper. Part and parcel of this determination is to totally eliminate the horrible dictatorship and contemptible corruption of the present-day Communist Hanoi government as well as the brutal oppression and selfish ambitions of Red Chinese domination. Nothing less will do to save the country of Her Revered Ancestors.
     However noble personal dreams may be, nothing can really and truly be accomplished without a solid, and in this case, higher academic education. To this end, Princess Phan Lien attended North Eastern Illinois University, 1982 until 1984, from where She graduated with high honors and a Bachelor of Science degree in Information Science, concurrently with Her husband, His Imperial Highness Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh.
     Beyond that, She has always played a strong pivotal and advisory role in the life or Her Imperial husband, the Prince Regent of the Imperial Nguyen Dynasty and current President of the Vietnamese Constitutional Monarchist League in Their mutual struggle to restore liberty, freedom and humanitarian justice to Their Beloved Homeland.

H.I.H. The Princess Phan Lien
photographed together with Her immediate Imperial Family
on the occasion of Christmas 2010 and the Vietnamese Year of the Cat 2011

     From the very start of this Herculean effort, Princess Phan Lien has and continues to accompany Her husband as He extensively travels throughout the United States of America and the world at-large, to enhance social and charitable programs there, as well as within Their home nation, where They endeavor to improve the overall political climate within Their Beloved Fatherland of Vietnam.     The beautifully stunning Princess Phan Lien (third from right) attends a ceremonial recognition party in honor of Lt. General Phan Trong Chinh (arms crossed) together with Her Husband the Prince Regent of Vietnam.     The regal Princess Phan Lien (third from right) and Her Husband attend a welcoming reception at the Seattle airport.


     Princess Phan Lien (center) assists Her Husband in presenting a Dragon of Annam Order brevet to a deserving individual.     The Imperial Couple of the Prince Regency of Vietnam presides over an International Monarchist League reception in honor of Vietnam's 117 canonized martyrs. Their canonization was performed by the late Great Pope John Paul II. This solemn ceremony was, among many other VIP individuals, attended by H. M. King Kigely V of Rwanda (second from left) and H.I.H. Prince Ermias Sahle-Selassi Haile-Selassi of Ethiopia (seated to the very right in the front row).Their Imperial Highnesses
Cong Nuong Princess Phan Lien and Prince Regent Buu Chanh of Vietnam
worship at the Altar of the Fatherland

     Today, at least the innermost personal dreams of Princess Phan Lien have come true. Yet, Her final dream, to sweep away the infamous Hanoi Communist regime, remains sadly unfulfilled. Still, we find Her in the first line of battle, to ultimately bestow the crown of victory of all that is good and decent upon Her Brave Vietnamese People and the Fatherland over which the Yellow National Flag with Three Red Stripes shall wave once again, signaling to the Ancient Land of the Dragon of Annam and the entire world that at last Vietnam has been liberated to pursue its very own brand of happiness.
     H.I.H. Princess Phan Lien and Her husband live resolved that They will always uphold and honor the uncompromisable High Ideal of freedom for which 58,000 (plus) U.S. soldiers have made the ultimate sacrifice.


Vietnam Wall Memorial in Washington D.C.

     The Imperial Couple is with equal solemnity mindful of the very same sacrifice untold thousands of Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) troops have made for the very same High Ideal. Next to South Vietnam and the United States of America, SEATO consisted of the member nations of Australia, France, New Zealand, Thailand, Pakistan, The Philippines, the United Kingdom and South Korea, which must absolutely also be stated here.


SEATO Flag

     However, the greatest toll of blood was paid by the Death of three entire Vietnamese generations, consisting of millions of Vietnamese Combatants and innocent civilian people, including the most innocent of them all, children.


Princess Phan Lien and Prince Buu Chanh participating
at a Westminster, California, Vietnam War Memorial Solemn Ceremony

     And last but definitely not least, Princess Phan Lien desires to express Her unmitigated gratitude to the United States of America, which has saved, guarded, assisted and upheld Her life and the lives of Her loved ones, ranging from being rescued out of danger and ever-present risks to life and limb while escaping from Vietnam to at long last having and enjoying a wonderful home in Illinois.
     H.I.H. The Princess Phan Lien is particularly grateful to 48 nations worldwide, 24 prominent national leaders and their Holinesses the Late Great Pope John Paul II and Pope Benedict XVI for their wholehearted support and deep understanding of the entire Vietnamese tragedy.     Princess Phan Lien finds it spiritually uplifting and intellectually comforting that the nations and leaders mentioned above do not tire to seek and maintain contact with the Imperial Grand Council of the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam (in Exile).

     Your Imperial Highnesses, distinguished and honored guests, please allow me to close with a Cheyenne proverb that states:


Cheyenne Lady by Edward S. Curtis in 1930

     "A nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground. Then it is finished, no matter how fearless its warriors or how strong their weapons."
     Based on the above, hope is an unending commodity for Vietnam as long as there are women such as H.I.H. Cong Nuong Phan Lien, and many other women like her.
     Thank you for having accorded me your kind attention.


Dream of the Future by Nguy Dinh Ha     The most noteworthy and solemn ceremony of investiture conducted before the Altar of the Vietnamese Fatherland in Aurora, Illinois, on 4 May 2008, came after three hours to a spiritually enlightening conclusion.
     Following these festivities, individuals selected by H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh posed for a photograph in front of the Prince Regent's residence.


Group picture with the Prince Regent of Vietnam

The Imperial International Ceremonial Peaceful Guard
of the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam
IICPG
The IICPG now functions as a recognized and integral part
of the Legion of Frontiersmen.

Major General's insignia of IICPGImperial Margrave Dr. Dong Vinh wearing his provisional
Imperial Nguyen Dynasty Major General's uniform
A limited presentation of the General's civilian, U.S. Army,
U.S. Air Force and U.S. Coast Guard education credentials
may be observed above.

Your attention is invited to this link: Imperial Vietnam Net


MISSION STATEMENT OF THE IICPG

             To Provide a Ceremonial Honor Guard for the Imperial Family
             To Abide to all National and State Laws of the United States of America
             To Act as an Organization that Unites American and Vietnamese Veterans
             To Practice Peaceful Means in Protest against Political Oppression
             To Assist in the Preservation of Vietnam's Many Religions
             To Pass on the Vietnamese Culture to Next Generations
             To Act as Charity Organization for Vietnam's PoorThe Deputy Commander in Chief of the IIPCG in front of
the Vietnam War Wall Memorial replica in Delafield, WisconsinThe true patriots of Vietnam and the allies who fought alongside of them
shall never forget the ultimate price Vietnam's fallen heroes had paid
as their last devotion of patriotism to their beloved homeland,
the nation of the Eternal Dragon of Annam

     On 27 September 2009, H.I.H. Prince Regent Buu Chanh of Vietnam awarded us, for meritorious services rendered, the Grand Officer decoration of the Imperial Order of the Dragon of Annam


The Insignia of a Grand Officer, DABrevet for the award of the Grand Officer insigniaBrevet for the award of the Grand Officer insignia


IMPERIAL NGUYEN FAMILY NEW YEAR MESSAGE
(EXCERPT)

TET KY SUU 2009
(YEAR OF THE BUFFALO)

To Vietnamese Freedom Fighters Everywhere
from
THE IMPERIAL NGUYEN FAMILY OF VIETNAM

     "Chuc Mung Nam Moi, Happy Vietnamese New Year to You." The Lunar New Year "Tet" is the most important celebration in the culture of all Asian Peoples. It is a time for pray for a good year, to celebrate the occasion with loved ones, pay off old debts and remember our beloved Homeland, Vietnam the Land of Dragons since time immemorial.
     THE SACRED OVERALL STRUGGLE of The Imperial Dynasty for a Democratic monarchy in the Homeland continues. This year is the 16th Anniversary of the commencement of a political struggle for a Peaceful Vietnam. Last year was spent consolidating our friendships and establishing contacts with other Imperial and Royal Families, and as well reaching out to all Vietnamese people, of all cultures and religions who are currently part of the Diaspora since the fall of Saigon. This year, the Imperial Nguyen Family will be working hard to bring about change for the better in the Homeland, and also to expand all of the various political and peaceful organizations that we, the Imperial Nguyen Family of Vietnam are involved with.
     IMPERIAL ORDER OF THE DRAGON OF ANNAM His Imperial Highness Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam, Duke of Kien Hoa, and Grand Master of the Imperial Order of the Dragon of Annam has been pleased to honor the following persons with membership in the Imperial Order, for outstanding meritorious service to the Imperial Nguyen Family:
     IMPERIAL ORDER OF THE DRAGON OF ANNAM Grand Cordon: (Khoi-Ky Long-Tinh) Hau Tuoc Imperial Hoang Thich Nguyen Phuc Dong Vinh; Nu Hau Tuoc Imperial Hoang Thich Nguyen Phuc Dong An; Hau Tuoc Imperial Hoang Thich Nguyen Phuc Minh Quang; Nu Hau Tuoc Imperial Hoang Thich Nguyen Phuc Dong Thanh Ingalls;
     The Imperial Order of Dragon of Annam was created on 14th of March 1886 in the ancient Vietnamese city of Hue, by my ancestor His Majesty, The Imperial Emperor of Vietnam, Emperor Dong-Khanh, and I have granted permission for the Decorations of the Imperial Order to be re-struck and made available to all recipients.
     We thank you greatly for all your generous devotion and great service for THE SACRED STRUGGLE FOR THE FREEDOM OF OUR HOMELAND, VIETNAM. THE LAND OF DRAGONS SINCE TIME IMMEMORIAL.
     In closing, we ask everyone for a Very Special Prayer, man and woman, each to his or her own God that IN THE VERY NEAR FUTURE we will meet once more in SAIGON!

     CHUC MUNG NAM MOI !

     CUNG CHUC TAN XUAN !

     HAPPY NEW YEAR of KY SUU!

     To you, your loved ones, and your Friends and Families where ever they may be!

     H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam

     H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien

     IMPERIAL NGUYEN FAMILY OF VIETNAMGrand Cordon of the Order of the Dragon of Annam

     The ultimate goal of all individuals passionately dedicated to the Holy Mission of the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam is to institute for the Fatherland of Vietnam a Constitutional Monarchy that will provide for the reconciliated Ancient Land of the Dragon UNITY, JUSTICE, LIBERTY AND ECONOMIC PROSPERITY.

     This Open Letter to the World was largely composed by the Imperial Margraves Dong An and Dong Vinh of the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam and can be accessed for complete study by activating the following LINK

GRATEFUL ACKNOWLEDGEMENT     The Office of the Chief of the Imperial U.S.A. Staff, the Vice President of the United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam and Southeast Asia and Deputy Commander in Chief of the Imperial International Peaceful Ceremonial Guard desires to take these means to express his fond appreciation and unending gratitude to the talented and dedicated members of his staff.


The Coat of Arms of Imperial Margravine
Nu Hau Tuoc Hoa'ng Th'ich Nguyen Phuc Dong An, B.A. (Hons), GCDA
Administrative Executive, Imperial U.S.A. Staff
Assistant Vice President to
Imperial Margrave
Hau Tuoc Ho'ang Th'ich Major General Dr. Nguyen Phuc Dong Vinh, Ph.D., GCDA
Deputy Chief of the Foreign Chancellery of the Imperial Nguyen Dynasty

The Coat of Arms of
Baron Nam Tuoc Col. Dr. Nguyen Phuc Hoang Minh, DDS, CDA
Medical and Aviation AffairsThe Coat of Arms of
Baron Nam Tuoc Col. Nguyen Phuc Trung Phuoc, Ed.M., CDA
Radio Communications and Computer Technology
The Coat of Arms of
Count Ba Tuoc Lt. Col. (Select) Nguyen Phuc Dong Vinh II, B.Sc. (Dist.), CDA
Oil Exploration Technology
     Since Count Nguyen Phuc Dong Vinh II (Paul W. Count Gulgowski II) has not been pictured elsewhere in this Tribute, his image has been posted here.
     Next to being an acclaimed oil-exploration engineer, who is one of America's top mathematical geniuses, he has immensely contributed to solving the oil debacle in the Gulf of Mexico.
     Paul II has been photographed here in one of the suites of the old Dukes of Glogau at Olesnica Castle in Silesia, also one of his ancestral homes.


The Coat of Arms of
Baron Nam Tuoc Nguyen Phuc Uyen Linh, B.A. (Hons)
European Royalty and Nobility
     Because Baron Nguyen Phuc Uyen Linh (Ewald Baron Langen) has not been pictorially featured anywhere else in this Tribute, his photograph has been added here.
     Next to being a recognized expert in matters of international Royalty and Nobility, he has been a prominent "banker with heart" during his professional life, whose highly meritorious character attributes had made him a pillar of his community.
     Ewald is pictured here with the family's trusted Labrador retriever Benny in front of his always hospitable home in the desirable Forest Park residential area in the east of the historic Ducal capital of Ratingen.
     The Coats of Arms featured above have been created or enhanced by the honorable and talented Heraldic Artists of the Russian College of Heraldry (otherwise called in Latin: Collegium Heraldicum Russiae, CHR) and are also securely registered there.
     Through the thoughtful courtesy of Chev. George Margrave de Helon, a descendent of the Most Noble and Ancient Princely House of Helon ben akhar ben Zebulon, we are able to display in our Tribute to the Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam the following Roll of Honor.
Cumulative Roll of Honor: 2003 - 2010

     As is customary practise - and to commemorate each Lunar New Year - His Imperial Highness Prince Regent Nhiep Chinh Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam, the Duke of Kien Hoa and Grand Master of the Imperial Order of the Dragon of Annam, confers Appointments to the Imperial Order of the Dragon of Annam [ODA].

     This cumulative Roll of Honor includes only those who have received the Imperial Order of the Dragon of Annam between the Lunar Year of the Ram [2003] and the Lunar Year of the Tiger [2010] inclusive.

     PLEASE NOTE: Those Ranks of Appointment to the Imperial Order of the Dragon of Annam [when bestowed] and those Hereditary Vietnamese Imperial Titles of Nobility indicated, were correct at the time of Award.

     Recipients may have since received a subsequent promotion within the Imperial Order of the Dragon of Annam, or elevation to a higher Hereditary Vietnamese Imperial Title of Nobility for services to the Imperial Grand Council, and/or to H.I.H. Prince Regent Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam, so there may be multiple entries.

The Coat of Arms of H. H. Chev. Commodore Prof. Dr. Paul William Margrave Gulgowski-Doliwa
can be seen HERE

The Coat of Arms of H. H. Chev. Lt. Colonel Paul W. Margrave Gulgowski-Doliwa II
can be seen HERE
Back to the Margraves HOME page

visitor counter
This counter
since 30 December 2007

All rights reserved • Copyright © 2006-2011 by Commodore Prof. Dr. Paul Margrave Gulgowski-Doliwa, GCMS • Music: The Anthem of South Vietnam

Heraldic Ornamental Border


| Home | Intro | F.A.Q. | Imperial Arms | Banknote | Art Gallery | Info | Story | Obituary | News | Links | Contact |
The other website of the Russian College of Heraldry is here: http://www.armorial.ru

Heraldic Ornamental Border